Wijkbewoners aan zet: ondersteuning Buren van de Abdij

In de Machariuswijk vlakbij de Portus Ganda kun je op zondag (en op bijzondere gelegenheden zoals concerten of rondleidingen) de ruïnes van de Sint-Baafsabdij bezoeken. In het bijzondere poortgebouw naast de abdij kun je terecht voor lezingen, ontmoetingen, het filo-café, ... in de 'Herberg Macharius'. Beide locaties worden beheerd door enthousiaste vrijwilligers uit de buurt, verenigd in de 'Buren van de Abdij'. Bij de opstart leverden die buurtbewoners echt pionierswerk. Ondertussen krijgt hun enthousiaste aanpak navolging in heel wat andere Gentse wijken waar buren zorg dragen voor het gemeengoed.

 

De band die de Buren van de Abdij stap voor stap hebben gesmeed met de Stad, de verschillende diensten en betrokken ambtenaren, heeft onze visie gekleurd op de veranderende rol van het stadsbestuur, waarbij de Stad steeds meer ruimte geeft aan burgerparticipatie.

 

De Buren is een zeer flexibele organisatie waarin iedereen bijdraagt volgens eigen kunnen, en zo heeft ze jarenlang goed kunnen functioneren en een mooie bijdrage kunnen leveren aan de sociale samenhang in de wijk. De vrijwilligers van de Buren van de Abdij zijn de jongste tijd op een punt gekomen waarop ze een pak meer interessante voorstellen krijgen om dingen in de abdij of de Herberg Macharius te doen dan ze nog kunnen bolwerken. De lijst van voorstellen die ze in overweging nemen, blijven ze steeds inpassen in de missie die de organisatie voorstaat (nl. de “Sint-Baafssite” bezielen door er passende activiteiten te organiseren die bijdragen tot sociale samenhang, gemeenschapsvorming, culturele verrijking, historisch inzicht en duurzame ontwikkeling"). Voorbeelden zijn het Stiltefestival en een verdere samenwerking met de moskee in de buurt.

 

Het volle potentieel benutten en de toegankelijkheid van de abdij vergroten, kan de Buren van de Abdij alleen door een stukje te professionaliseren. Daartoe geeft de Stad Gent de organisatie nu de kans met de subsidieovereenkomst voor de realisatie van 'Wijkbewoners aan zet' voor de werkingsjaren 2017-2019, goedgekeurd in de Gemeenteraad  van 20 februari 2017. Vanuit de Groen-fractie gaf gemeenteraadslid Caroline Van Peteghem aan een grote voorstander te zijn van die ondersteuning. Ze meent dat de Buren van de Abdij met deze stap, na een trage en bewuste groei van activiteiten en op basis van een stevige verankering in de buurt,  wellicht een voorbeeld zal zijn voor andere burengroepen in onze stad. 

Tags: