Wijk Moscou in de kou door De Lijn

Vanaf 21 november bedient tram 4 de wijk Moscou niet langer. Vier tramhaltes gaan voor lange tijd uit dienst omwille van de slechte staat van de Jozef Vervaenestraat. Nochtans gaat het om een druk bezette lijn: elke dag stappen er zo’n 2.500 reizigers op en af. De buurt reageert verbijsterd, ook al omwille van het gebrek aan communicatie of alternatief van De Lijn. Wat nu?

De schrapping van de bediening van de Moscou-wijk was een eenzijdige beslissing van De Lijn. Ook de heraanleg van de Vervaenestraat ligt enkel in hun handen. De buurt laat het hier niet bij en voert actie om een pendelbus te installeren als alternatief. In antwoord op vragen in de commissie Openbare Werken van Sara Matthieu gaf schepen Filip Watteeuw aan de buurt daarin te steunen. Er moet een volwaardig alternatief komen voor de bediening van de wijk dat ook Ledebergplein en de Flora-wijk kan ontsluiten. Daarnaast moet de heraanleg zo snel mogelijk gebeuren en moet de straat in tussentijd volledig geasfalteerd worden om ze berijdbaar te houden. Ook het voorstel van de Reizigersbond om tram 4 de geschrapte haltes van de vroegere lijn 22 in Gentbrugge te bedienen, kreeg de steun van de Stad. Op de gemeenteraad werd een motie met bovenstaande inhoud gestemd met de steun van alle partijen. 

Tags: