Werkzoekenden hebben perspectief nodig

Aan een job geraken is niet altijd eenvoudig, zeker niet voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan anderen. Aangepaste begeleidingstrajecten zijn nodig. Groen fractieleider Bram Van Braeckevelt is tevreden met de verderzetting van het project ATIEM.

 

Het Arbeidsteam Intra Europese Migratie - kortweg ATIEM - is sinds september 2015 aan de slag. Behalve de Stad participeren heel wat organisaties uit de social-profit en sociale economie. Ze richten zich voornamelijk naar werknemers uit het voormalige Oostblok, in hoofdzaak Roma, om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren, via het Find-Bind-Mind model: de begeleiders gaan zelf op zoek naar die werknemers, zetten begeleidingstrajecten op met hen, werken ook op andere levensdomeinen van die mensen en bemiddelen in hun zoektocht naar werk. Momenteel werd zo al aan 190 werkzoekenden een traject aangeboden.

 

Met de ondertekening van de overeenkomst ATIEM II kan het projectteam verder aan de slag. Bram Van Braeckevelt reageerde tevreden tijdens het debat hierover op de gemeenteraad:  “Als overheid kan je op verschillende manieren reageren bij de vaststelling dat deze doelgroep niet aan de bak komt. Je kan de mensen individueel, of als groep met de vinger wijzen. Of je kan proberen mee perspectief te creëren en ervoor te zorgen dat de reële problemen aangepakt worden." De drempel naar de arbeidsmarkt wegwerken is cruciaal voor de Groen fractie. "Door een brede kijk op de problematiek, maken we het voor deze mensen mogelijk te participeren, en voorkomen we later samenlevingsproblemen", aldus nog Bram. Het feit dat zoveel verschillende organisaties en diensten hierrond samenwerken, is een mooi voorbeeld van integraal beleid vanuit onze Stad.

Tags: