Werk maken van meer transparantie in de politiek

Eerlijkheid en transparantie zijn cruciaal voor de geloofwaardigheid van de politiek.  Dat is minstens één conclusie na alles rond Optima en Publipart. Over alle partijen heen ontstaat een draagvlak om daar ernstig werk van te maken, merkt Bram Van Braeckevelt, die mee aan de kar trekt, op. 

 

In de gemeenteraadscommissie wordt nu al halfjaarlijks teruggekoppeld over de werkzaamheden van  externe organisaties en intercommunales waarin Stad Gent participeert. Na de afwikkeling van bovengenoemde dossiers in de raad van februari, werd unaniem beslist om ook de rol van de Stad hierin expliciet te evalueren. Ook de deontologische code voor mandatarissen zou herbekeken worden, met als leidraad eerlijkheid en transparantie. Vorige week vonden de eerste besprekingen plaats en die waren constructief.

 

Conclusies zijn pas definitief als ze gestemd worden op de gemeenteraad, maar er is toch een draagvlak over een aantal grote lijnen. Belangenvermenging, of de schijn ervan,  moet ten alle prijze vermeden worden. Enkele nieuwe voorstellen:

 

  • Grote stadsprojecten kunnen voortaan niet in het buitenland gepromoot worden, zonder voorafgaandelijke voorlegging aan de gemeenteraad. Nadien moet hierover gerapporteerd worden.
  • Meerdaagse dienstreizen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door private organisaties worden uitzonderingen, en moeten vooraf goedgekeurd worden.
  • Alle mandatarissen moeten al hun mandaten bekendmaken
  • Dit geldt trouwens ook voor vertegenwoordigers die geen raadslid zijn, maar wel namens de gemeenteraad worden aangeduid.
  • Deze gemandateerden ondertekenen voortaan ook de deontologische code.

 

Dit zijn alvast belangrijke grote lijnen die naast de huidige afspraken en besluiten de transparantie en deontologisch handelen van Gentse politici versterken. En dat is cruciaal voor de geloofwaardigheid en het draagvlak van de Gentse politiek. 

Tags: