Werk maken van diversiteit op de werkvloer

Ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt blijft een probleem. Groen heeft zich hier nooit kunnen mee verzoenen. Daarom is het goed dat het Gentse OCMW hiervan echt werk wil maken, stelde Groen-raadslid Steven Rommel, bij voorstelling van het nieuwe Diversiteitsplan.

Nieuwe Gentenaars hebben 30 procent minder kans maken om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek, blijkt uit een recent onderzoek van Universiteit Gent in opdracht van de Stad Gent. Racisme blijft een onaanvaardbaar reëel probleem, is daarmee nog maar eens aangetoond. Steven Rommel haalde dit onderzoek aan naar aanleiding van de bespreking van het Diversiteitsactieplan in het Bijzonder Comité Personeel & Organisatie. In dit plan zetten OCMW en Stad in op het bevorderen van de samenwerking tussen diverse medewerkers en op een betere afspiegeling van het medewerkersbestand van de diversiteit binnen de stad.  Met dit plan nemen OCMW en Stad verder hun verantwoordelijkheid zodat mensen met een buitenlandse herkomst maar ook kortgeschoolden 50-plussers, personen met een handicap, vrouwen en mannen … alle kansen krijgen die ze verdienen. Steven hoopt dat dit goede voorbeeld navolging krijgt bij alle Gentse werkgevers.  

Tags: