Werk maken van burgerparticipatie

Het stadspatrimonium verduurzamen is nodig om onze klimaatambities te realiseren. Dat gebeurt best doordacht en systematisch. Vooraleer zonnepanelen te plaatsen, worden daken dus best eerst gerenoveerd en indien nodig ook goed geïsoleerd. Nu wil de Stad ook haar burgers de mogelijkheid geven om mee te investeren bij het installeren van die zonnepanelen. Zo voeren we ook een engagement uit het bestuursakkoord uit, stelt raadslid Cengiz Cetinkaya tevreden vast.

Na voltooiing van de voorbereidende werken komen meer stadsdaken in aanmerking voor de plaatsing van zonnepanelen. Zo wil de Stad zelf actief meewerken om de doelstelling 15 % hernieuwbare energie t.o.v. het totaal huishoudelijk gebruik te realiseren. Dat is ook nodig als we willen dat Gent tegen 2050 klimaatneutraal is.

De jongste overheidsopdracht met dat doel is wel bijzonder. Niet enkel de prijs bepaalt wie de opdracht mag uitvoeren, maar ook de mate waarin de inschrijvende coöperaties of bedrijven burgers laten investeren, levert punten op. De ondergrens is 30%. De Stad baseert zich hierbij op de ICA-principes (International Co-operative Alliance), een internationaal erkende leidraad van een zevental principes voor coöperaties. "Het gaat dus niet louter om het investeren van je centen voor de winst," zegt Cengiz. "Het gaat wel over democratische controle en medezeggenschap over de besteding van je middelen, die ingezet worden met aandacht voor de gemeenschap. Ze zijn dus vaak gericht op een meer duurzame ontwikkeling".

Cengiz kijkt dan ook erg uit naar het verder verloop en de eigenlijke toewijzing van deze opdracht. Op basis van dit resultaat kunnen we als Stad in de toekomst hopelijk nog dergelijke opdrachten uitschrijven.

Tags: