Wat pikken we op uit Groen café commons?

In ons sociaal-ecologisch toekomstbeeld nemen commons (opnieuw) meer ruimte in naast de overheid en de markt. De sprekers en het publiek op ons Groen café over commons gaven daar goeie insteken rond.

  • Commons-expert Michel Bauwens die een participatief onderzoek voerde naar burgerinitiatieven in Gent, belichtte de belangrijkste aanbevelingen uit zijn 'Commons Transitie Plan' voor Gent. 
  • Evi Swinnen (coördinator Timelab, beheerder Stadslabo) vertelde wat we kunnen leren uit NEST, de gezamenlijke tijdelijke invulling van de oude stadsbib (en de locatie van ons Groen-café). NEST is een testcase voor veerkrachtig werken volgens een contributieve logica (wie bijdraagt, krijgt een stem). 
  • Leen Van Den Neste, directievoorzitter van vdk bank, ziet de filosofie van commonsprojecten sporen met  de waarden van vdk. Ze droomt van een partnerstad die borg staat voor opstartende commonsinitiatieven op zoek naar middelen.
  • Pascal Debruyne, een trekker van het "collectief goed" Driemasterpark op de rand van Wondelgem en Meulestede, verlangt naar een samenwerking "op gelijke voet" met de stad vanuit een leerdynamiek.
  • Voor Lucie Evers, mede-oprichter en voorzitter van de coöperatie voor elektrisch autodelen Partago (ook bestuurder Coopkracht enz.) moet vertrouwen centraal staan. Een partner zijn van de zgn. generatieve economie vraagt andere reflexen dan "de markt laten spelen".
  • De nodige openheid tonen voor diversiteit, het veld van commons niet eng en "wit" benaderen. Dat was de terechte dringende vraag van o.a. Bilal Abbas (Masala tv, sociaal videokanaal) en Els Nolf (Kenniscentrum WWZ) die we meenemen. 


Tags: