Warme steden

Liliane De Cock – Raad voor Maatschappelijk Welzijn – 18 februari 2016 – Mondelinge vraag over het project Warme steden

Begin februari was Groen OCMW-fractievoorzitter Liliane De Cock aanwezig op het startmoment “Project Warme Steden”. Dit project, met steun van de Koning Boudewijnstichting, wil komen tot een integrale benadering voor de aanpak van psychische problemen bij kinderen en jongeren. Over een periode van 3 jaar zal men de noden in kaart brengen en acties opzetten. Risicogroepen, zoals vroegtijdige schoolverlaters, jeugdige werklozen en jongeren uit andere culturen komen ook vaak voor in de cliëntengroep van het OCMW.

Op de Raad vroeg Liliane dan ook op welke wijze het OCMW zal betrokken worden bij het project Warme Steden. OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) stelde dat de psychologische dienst hier al volop op inzet via gespecialiseerde psychologen die instaan voor gratis behandeling van jonge cliënten. Verder hebben ze zitdagen in de verschillende wijken, om laagdrempelig te kunnen werken maar ook om maatschappelijk assistenten te adviseren bij vragen zover situaties die hen zorgen baren. Ook zal het OCMW meewerken aan de behoefteanalyse en het uitwerken van acties. Liliane bevestigde blij te zijn met de erkenning en aanpak van deze problematiek bij kinderen en jongeren en ze kijkt uit naar de resultaten van het project.

Tags: