Waarom haat Gent de auto?

Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden

Het Gentse mobiliteitsplan wordt niet aangepast. Dat is de eindconclusie van het openbaar onderzoek dat net afgerond is. Een tachtig pagina's tellend rapport beantwoordt de vragen die ingediend werden door bijna driehonderd burgers. Toch ligt nog lang niet alles vast. Voor het grotere voetgangersgebied, de wijken in de rand en sommige invalswegen zijn er nog verschillende opties. Dit zijn de meest gestelde vragen.
 

Wat heeft Gent toch tegen de auto?

'De perceptie leeft dat het mobiliteitsplan uitgaat van een blinde haat voor de auto. Maar wij beseffen dat de wagen een belangrijk vervoersmiddel is. Alles blijft bereikbaar, ook met de auto. Maar de Gentse wegen slibben dicht en dat is echt niet door de bussen en trams, maar door vaak vermijdbaar, doorgaand autoverkeer. De huidige trend laten aanhouden, zou leiden tot een verkeersinfarct. Is onze ambitie eenvoudig te halen? Nee, niet zonder radicale keuzes. Is ze onrealistisch? Niet als we naar andere steden kijken.'

Zullen de winkels niet kapot gaan?

'Het mobiliteitsplan hoeft absoluut niet nadelig te zijn voor de economische ontwikkeling. Gent heeft al een prachtig openlucht winkelcentrum en dat wil de Stad net versterken, met een groter voetgangersgebied en winkelwandelzones voor shoppende voetgangers. Bereikbaarheid is van levensbelang, maar mensen zullen ook met de auto de binnenstad nog steeds kunnen bereiken. Het zal zelfs makkelijker worden door er het doorgaand verkeer uit te halen. De logische routes zullen in de verf worden gezet, ook voor Gent-bezoekers.'

Zal de stadsring niet helemaal vastlopen?

'Er zal effectief een verschuiving zijn van verkeer naar de R40. Bepaalde stukken hebben nog restcapaciteit, andere zijn nu al verzadigd. Gewoonte­gebruikers zullen eraan moeten wennen of overstappen op alternatieven. Maar de impact mag niet worden overschat. We gaan de R40 optimaliseren, met een optimale lichtenregeling en kleinere aanpassingen aan de kruispunten. Voor de grote knelpunten, Dampoort en Heuvelpoort, zijn er plannen op lange termijn.'

Waarom gebeurt er niets in de rand?

'De deelgemeenten krijgen eigen wijkplannen voor fietspaden, scholenroutes en eventuele circulatie-aanpassingen. Maar die zijn nog weinig concreet. Ze worden vanaf midden 2016 opgestart. Deelgemeenten krijgen ook een zone 30. Nog voor de zomer starten de voorbereidingen voor de eerste woonzones buiten de R40. En om een verschuiving van de parkeerdruk vanuit het centrum naar de rand tegen te gaan, worden de zones met betalend parkeren in de rand sterk uitgebreid.'

Wat als De Lijn en Vlaanderen niet mee willen?

'Het mobiliteitsplan is geen exclusief plan van Stad Gent, maar van de verschillende actoren. De Vlaamse regering, de provincie en De Lijn onderschrijven mee dit plan.'

'De ambities in het mobiliteitsplan zijn gedeelde ambities. Er is duidelijk aangegeven wie verantwoordelijk is voor welke realisatie en binnen welke termijn. Heel veel acties moeten worden gerealiseerd door de Vlaamse regering en De Lijn.'

Is alles nu in kannen en kruiken?

'Neen, zowel voor de binnenstad als de deelgemeenten worden de plannen nog gedetailleerd uitgewerkt. De afbakening van de binnenstad in zeven lobben en het knippen van de straten liggen zo goed als vast. Maar voor elke lob apart komen er nog gespreksavonden met bewoners en eendenk mee-traject.'

'Zo worden voor de Wondelgemstraat en de Sint-Lievenspoort bijvoorbeeld nog verschillende scenario's overwogen.'

'Ook de grenzen van het grotere voetgangersgebied liggen nog niet vast.'

En wat nu?

'Er zijn gespreksavonden gepland over de uitwerking van de nieuwe wijkplannen. De eerste drie vinden plaats op9 juni (voor de wijken Sint-Elisabethbegijnhof, Prinsenhof, Coupure en Ekkergem),15 juni (Sint-Lucas, Sluizeken, Ham en Minnemeers) en18 juni (Visserij, Portus Ganda, Bij Sint-Jacobs en Brusselsepoort).'

Tags: