Vrijhandel kan geen vrijgeleide zijn, aan slag met Gentse TTIP motie

Bram Van Braeckevelt - Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking - 15 februari 2016 - Vraag aan burgemeester Termont (sp.a)

 

Na het debat over een burgerinitiatief nam de gemeenteraad in september een motie aan over TTIP: het vrijhandelsakkoord dat onderhandeld wordt tussen Amerika en Europa. De motie maakt duidelijk dat vrijhandel geen vrijgeleide kan zijn om als lokale overheid niet verder te werken aan sociale en ecologische doelstellingen. De motie bevatte ook de agendering bij Eurocities (netwerk van Europese steden), zodat er met andere Europese steden gedebatteerd kan worden.

Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt vroeg aan burgemeester Termont (sp.a), ondervoorzitter van Eurocities, of de Gentse motie al besproken werd en hoe groot de steun is. De burgemeester gaf aan dat de motie al tweemaal werd besproken en in maart nog eens wordt behandeld. Daarnaast komt er ook een debat met het middenveld. Hij maakt zich ook sterk dat Eurocities moet inzetten om TTIP op de 'Urban Agenda' van de EU te zetten om transparantie en betrokkenheid vanuit de stakeholders te vergroten. Ten slotte werden ook onze regeringen op de hoogte gebracht van onze motie en kaart Termont die ook aan bij verschillende EU-commissarissen en de burgemeester van San Francisco. Bram vindt de pro-actieve aanpak positief en zal dit verder opvolgen.
 

Tags: