Vooruit met Stemrecht 16

Politici praten vaak over jongeren. Waarom zouden jongeren het dan niet over politiek kunnen hebben? Dat was het uitgangspunt om in Gent stemrecht voor 16 en 17-jarigen een plek te geven. Jongerenorganisatie My Utopia had hiertoe opgeroepen en slaagde erin het debat daarover op de Gentse gemeenteraadscommissie van juni te plaatsen.

Minder dan één jaar voor de lokale verkiezingen vroeg gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt hoe ver de schepen van Burgerzaken, Sofie Bracke, staat met de voorbereidingen rond het experiment 'stemrecht 16'. Zij gaat hierover in overleg met de Jeugdraad en ziet ook een plek voor de Jeugddienst en het onderwijs in de aanloop naar de (lokale) verkiezingen.

Bram vindt dat we vooruit moeten. Een draagvlak bij de Gentse jeugd is belangrijk om dit experiment te doen slagen. Dat draagvlak hangt dan ook af van de finaliteit die meer moet zijn dan louter het kleuren van een bolletje. Ook het proces naar zo'n verkiezingsdag is cruciaal. Bram wil dan ook dat het experiment slaagt! Hij kijkt uit naar de inbreng van de jongeren over de voorbereidingen en het debat over de finaliteit.

Tags: