Voortaan enkel nog eerlijke stenen in Gent

Een artikel in De Standaard bracht vorig jaar aan het licht dat de Korenmarkt en het Braunplein werden heraangelegd met Indische zandsteen uit illegale groeves. De terechte verontwaardiging over de sociale omstandigheden ter plekke was groot. Daarop nam Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu, met steun van bevoegde schepenen Tine Heyse en Filip Watteeuw, initiatief dat dit geen tweede maal zou gebeuren. In de vorige week goedgekeurde motie roepen alle democratische fracties samen de Stad en andere overheden op alle inspanningen te doen om sociale en ecologische criteria meer afdwingbaar te maken. Aan ontwerpers wordt meer bewustwording van de problematiek gevraagd, de criteria worden maximaal opgenomen in bestekken. Ook de oprichting van een kennispunt, gezamenlijke Vlaamse criteria, audits ter plekke en betere richtlijnen bij openbare aanbestedingen maken deel uit van de oplossing. In haar tussenkomst benadrukte Sara dat onze stad in volle ontwikkeling is en de ambities rond openbare werken groot zijn. Deze motie zorgt ervoor dat we niet enkel trots kunnen zijn op mooie, toegankelijke en groene pleinen maar dat het ook eerlijke en duurzame pleinen zullen zijn. De volledige tussenkomst kan je hier lezen.

Tags: