Voor een groenere, aangenamere en veiligere stad

Sara Matthieu - Gemeenteraad - 25 april 2016 - Tussenkomst bij Beleidsnota Openbare werken van Schepen Filip Watteeuw (Groen)

 

Het belang van de aanleg van straten en pleinen voor de leefbaarheid van een stad mag niet onderschat worden. Groen gemeenteraadslid  Sara Matthieu benadrukte tijdens haar tussenkomst over de beleidsnota Openbare werken blij te zijn met de ambitie om van Gent een groenere, aangenamere en veiligere stad te maken. Positief is de focus op meer groen op straat, zoals bijvoorbeeld de bomen op de Korenmarkt die er nu eindelijk zijn. En ook de aandacht voor de aanwezigheid van water in de stad, zoals de openlegging van de Reep en het realiseren van speelse waterelementen in het straatbeeld.
Verder is de focus op toegankelijkheid voor ouderen, kinderen en mensen met een beperkter mobiliteit belangrijk. Co-creatie is een van de dragende principes van deze beleidsnota, met name inspraak voor kinderen. Het STOP-principe is de leidraad: voetgangers worden goed bediend met het trottoiractieplan en we gaan voor een echte fietsstad. Maar ook verkeersveiligheid staat centraal én trage wegen worden gewaardeerd. De volledige tussenkomst kan je hier lezen. 

Tags: