Voetbal is meer dan voetbal

Voetbal is niet enkel een sportief maar ook een sociaal gebeuren. Dat blijkt uit het Masterplan Voetbal in Gent. De Stad wil daar verder op blijven inzetten. Terecht, stelde raadslid Cengiz Cetinkaya op de gemeenteraad, want iedereen die wil, moet mee kunnen voetballen.
 

Cengiz kent als bestuurder van Voetbal in de Stad de sociale meerwaarde van voetbal. De Communitywerking van AAGent  wil immers net voetbal als hefboom gebruiken zodat alle Gentenaars er beter van worden. Voor Cengiz blijft diversiteit in de brede zin hierbij een belangrijk aandachtspunt, waar de Stad verder moet op inzetten.  Daarom reageerde hij tevreden met de aandacht voor vrouwenvoetbal, G-voetbal en ook de aandacht voor de holebis  om te voetballen.
 

Zeker voor jongeren moeten de drempels om mee  te voetballen zo klein mogelijk worden. Het Charter van het Gentse jeugdvoetbal, intussen ondertekend door 13 clubs, vindt Cengiz een goede zaak: Gentse clubs en de Stad engageren zich samen dat alle jongeren die willen voetballen hiertoe ook effectief de kans krijgen. De Groen-fractie is dan ook tevreden  met de mogelijkheid dat jongeren uit kansengroepen de UITpas kunnen gebruiken zodat de financiële drempel om lid te worden van een club alvast heel wat kleiner wordt. Cengiz  is de idee van schepen van Sport Tapmaz (sp.a) ook erg genegen om in de wijken tornooien te organiseren of op scholen, na de school of op woensdagnamiddag. Op termijn, hoopt hij, moet de Stad dit model kunnen uitrollen naar verschillende buurten of wijken. En wie weet staat er bij ons in Rabot of in een andere buurt een Messi of Maradona op?

 

Tags: