Voelmaquette mag niet te lang meer op zich laten wachten

De geplande "voelmaquette", een maquette in braille en grootletteraanduidingen waarmee blinden en slechtzienden het stadscentrum tactiel kunnen ontdekken, laat nog even op zich wachten. Die maquette komt er op de site van de Oude Vismijn. Groen gemeenteraadslid Zeneb Bensafia informeerde bij schepen van Welzijn en Gelijke kansen Tapmaz (sp.a) naar een stand van zaken. 

Schepen Tapmaz lichtte toe dat het nog steeds de bedoeling is om de maquette in 2017 te lanceren, maar dat de onderhandelingen wat vertraging opgelopen hebben door onvoorziene kosten voor het plaatsen van een nieuwe duivenwering. Wel is er ondertussen een mondeling akkoord van de erfpachter en de uitbater van de brasserie over de precieze locatie van de maquette op de site van de Oude Vismijn. Op dit moment wordt er een contract opgesteld waarin de randvoorwaarden worden vastgelegd, zodat de maquette gerealiseerd kan worden binnen een duurzaam kader. Zodra het contract door de verschillende partijen ondertekend is, wordt het bestek voor de maquette gelanceerd. 

Tags: