Vlaanderen kapt, Gent plant

Het Laatste Nieuws - 22 februari 2016

 

Terwijl Vlaams minister Joke Schauvliege heel wat kritiek oogst voor het kappen van tien hectare waardevol bos om plaats te maken voor industrie in Limburg, blijft de stad Gent werk maken van zijn bosuitbreidingsplannen. Zaterdag werd in Drongen een nieuw speelbos van 7 hectare aangeplant. "Maar er is nog werk aan de winkel", beseft men bij de stad. In tegenstelling tot in andere delen van Vlaanderen wordt in Gent geen waardevol natuurgebied bedreigd door de industrie.

 

"Op kleine schaal leunen wel industriesites aan bij waardevol gebied, maar die vormen nergens een bedreiging. Concrete dossiers zijn er in elk geval niet", zegt schepen van stadsontwikkeling en openbaar groen Tom Balthazar (sp.a). "Integendeel. Bepaalde industriezones of woonzones die nu een groen karakter hebben, willen we behouden. De komende jaren is de uitbreiding van vier grote groenpolen aan de rand van de stad één van de beleidsprioriteiten. In Gent plantten we bossen, elders kapt men ze", stelt Balthazar. "In 1999 telde Gent 880 hectare bos en in 2009 nog maar 859 hectare. In 2014 was dat gestegen tot 951 hectare. Ons streefdoel is 1.260 hectare tegen 2030."


De aanplant van het nieuwe speelbos in Drongen maakt deel uit van de pool Vinderhoutse bossen. De komende jaren wil de stad er ruim 640 hectare bos, natuur en open ruimte inrichten voor wandelaars, recreatie en ontspanning. Leden van Scoutsgroep Woudloper en de groendienst van de stad Gent staken zaterdagochtend de handen uit de mouwen voor de aanplanting van een 7 hectare groot speelbos op een stuk landbouwgrond tussen de Heiebreestraat, de woningen in de Avennesdreef, het Landgoed De Campagne en de Noordgijzelstraat. Er werden ongeveer 2.000 streekeigen struiken aan de rand van het perceel geplant en ook vijf nieuwe zomereiken. De bomen zaaien zichzelf verder zodat het gebied over een vijftal jaar al grotendeels bebost zal zijn.


Onteigeningen

"Toch is er nog heel wat werk aan de winkel", zegt Joke Charles, groenpoolcoördinator van Gent. "Een deel van de grond moet onteigend worden door de Vlaamse Overheid. De doelstelling is om tegen 2023 zo'n 157 hectare in te richten, maar dan gaan we een versnelling hoger moeten schakelen. De laatste twee jaar werd 6 hectare ingericht."
Beter is het gesteld met de Gentbrugse Meersen. Daar is enkel de stad Gent verantwoordelijk voor aankoop en inrichting van het 240 hectare grote gebied ten oosten van de stad. "Momenteel is ongeveer de helft van het gebied er bebost en konden we de andere helft van het gebied aankopen", aldus Charles. Ook de plannen voor het gebied van het Parkbos ten zuiden van Gent zitten op schema. Daar komt een lappendeken van bos, weilanden, kasteelparken en dreven over een oppervlakte van 1.200 vierkante meter.

"Ook daar is een portaal voor het publiek geopend en werd al heel wat grond aangekocht. Een deel gebeurt wel via gerechtelijke onteigening, het is dus wachten op de juridische uitspraken. De plannen rond het Oud Vliegveld tussen Lochristi en Oostakker daarentegen zitten juridisch compleet geblokkeerd", geeft Charles toe.

 

Tags: