Vlaamse regering mist ambitie bij realisatie Vinderhoutse bossen

Dirk Holemans – Gemeneenteraad - 23 mei 2016 – Mondelinge vraag aan schepen Tom Balthazar (sp.a)

De Vlaamse regering is bezig met de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale, Appensvoorde'. Een GRUP is een belangrijk juridisch instrument om de bestemming van gebieden vast te leggen. Zeker in Vlaanderen waar de open ruimte bedreigd is, is dit cruciaal om ambities qua natuurbehoud en bosontwikkeling te realiseren. Daarom heeft de Stad tot nu alles in het werk gesteld om te komen tot een vooruitstrevend en ambitieus plan; de Stad ging in overleg met de buurt en organiseerde een workshop.Het eerste voorstel van GRUP dat recent aan de Stad is voorgelegd mist echter elke ambitie en biedt geen garanties op bosuitbreiding of natuurbescherming. Het college heeft terecht, aldus Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans, een negatief advies uitgebracht en vraagt uitdrukkelijk om het GRUP aan te passen. De vraag is echter, gelet op de voorgeschiedenis, of een advies volstaat. Daarom vroeg Dirk of schepen van Groen Balthazar (sp.a) bereid is extra stappen te ondernemen. De schepen antwoordde dat hij bij Vlaams minister Schauvlieghe (CD&V) zal aandringen op een onderhoud, om de voorgestelde bosuitbreiding wel degelijk te realiseren. 

 

Tags: