Verkiezingen 25 mei 2014 - Gentse kandidaten

Eerder maakte Groen de namen bekend van de Gentse topkandidaten voor Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Zoals bekend schuift Groen in Oost-Vlaanderen naast huidig kamerlid Stefaan Van Hecke (lijsttrekker federaal) en de 2 Vlaamse Parlementsleden Elisabeth Meuleman (lijsttrekker Vlaams) en Björn Rzoska (2de plaats Vlaams)  twee jonge en beloftevolle Gentse vrouwen naar voor: Nieuw talent Evita Willaert is OCMW-raadslid en vanuit die functie ook plaatsvervangend OCMW-voorzitter. Zij bezet de tweede plaats voor de KamerSara Matthieu, kabinetsmedewerker van Brussels staatssecretaris voor mobiliteit Bruno De Lille en gemeenteraadslid in Gent, is de derde kandidaat voor het Vlaams parlement.

Filip Watteeuw, schepen voor mobiliteit en openbare werken in Gent en voormalig fractieleider in het Vlaamse Parlement, wil deze jonge garde een duw in de rug geven en is daarom lijstduwer voor de federale lijst.

 

Als eerste opvolger op de Vlaamse lijst staat het ervaren gemeenteraadslid Bram Vandekerckhove, gepokt en gemazeld in de culturele wereld en groene ondernemer.  Eerste opvolger voor het federaal parlement is gemeenteraadslid en nationaal jongerenvoorzitter Bram Van Braeckevelt. Beroepshalve is hij voor het ACLVB nationaal vakbondsverantwoordelijke voor de non-profitsector. 

Dirk Holemans, Gents fractieleider in de gemeenteraad en coördinator van denktank Oikos, zal een belangrijke rol spelen in de Europese campagne als eerste opvolger op de Europese lijst, waar huidig Europarlementslid Bart Staes de lijst trekt.

 

 

Naast deze topkandidaten, schuift Groen Gent nu enkele opvallende kandidaten naar voor op de Oost-Vlaamse federale en Vlaamse lijst.

Deze Gentenaars belichamen de boodschap waarmee Groen naar de kiezer trekt, namelijk meer en betere jobs, rechtvaardige belastingen, betaalbare en duurzame energie en  gepaste zorg voor iedereen. Een overzicht van de kandidaten:

 

Vlaamse lijst

 

Het is evident dat klimaat en milieu een essentieel onderdeel vormen van het programma van Groen. Om dit te benadrukken, figureert vanuit Groen Gent Low Impactman en  gemeenteraadslid Steven Vromman op de  15de plaats op de Vlaamse lijst.

 

Gemeenteraadslid Zeneb Bensafia en nieuwkomer Fadime Köse belichamen vanuit respectievelijk de 7de plaats en de 19de plaats het streven naar gelijke kansen voor iedereen in de samenleving.

 

Karla Persyn is gekend voor haar rol in de armoedebeweging en haar engagement voor de culturele organisatie Victoria De Luxe. Zij wil armen een stem geven en dit vanaf de 24ste plaats op de Vlaamse lijst.

Yasmina Beldjoudi is een jonge belofte op de lijst. Zij is provincieraadslid en  werkt als coördinator van de Vlaamse Vereniging van Studenten en staat op de 4de opvolgersplaats.

 

Federale lijst

 

Eén van de Groene speerpunten is meer en betere jobs voor iedereen. OCMW-raadslid Cengiz Centinkaya voert al jaren een strijd voor duurzame jobs als syndicaal afgevaardigde voor het ABVV in een bedrijf in West-Vlaanderen. Hij steunt de federale lijst vanaf de 9de plaats.

 

Chris Maryns, één van de medeoprichters van  Triodosbank, de financiële specialist in ethisch bankieren, wil met haar plaats op de federale lijst het pleidooi van Groen voor een transparante bankensector en eerlijke belastingen kracht bijzetten. Ze staat daarom op de 18de plaats op de federale lijst.

Tags: