Verder werk maken van aanpak fietsdiefstallen

Wie het al meemaakte, kan het beamen: je fiets gestolen worden is echt niet fijn. Het risico op fietsdiefstal kan mensen tegenhouden om voor de fiets te kiezen, terwijl we dit net willen stimuleren. Bram Van Braeckevelt kaart dit probleem al langer aan bij de burgemeester. Hij vroeg eerder al om meer in te zetten op het voorkomen van diefstallen en het beter werk maken van het terugvinden van de fiets. Afgelopen commissie informeerde Bram naar het gebruik van camerabeelden bij het klissen van de dief. 

Weten wie de fietsdief is, kan het terugvinden van de fiets vooruit helpen. Soms bestaan er camerabeelden van de diefstal. Er bestond wat verwarring over of de politie effectief aan de slag kan met deze beelden als bewijsmateriaal. Bram vroeg wat het beleid hierover is. Het klopt dat de politie een afweging maakt of het al dan niet nuttig is, maar burgers kunnen de wijkpolitie er altijd op attent maken waarom dit beter wel zou gebeuren. Uiteraard is het geen oplossing om overal camera's te plaatsen, dat is niet wenselijk. Bram pleit dan ook verder voor een brede aanpak tegen fietsdiefstal. Maar als er beeldmateriaal ter beschikking is, en kan bijdragen tot een oplossing, hoeft dit niet altijd uitgesloten worden. 

Tags: