Verantwoordelijkheid nemen: nu en voor de toekomst

Het college bereikte deze week een akkoord voor het budget 2018 en een meerjarenplan tot 2021. Het resultaat is een begroting in evenwicht. Daarmee neemt het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid.

Ten eerste kan de volgende legislatuur starten op een financieel gezonde basis. De schuld blijft onder controle. Dat er schulden zijn, is op zich geen probleem. Zolang de rekening op het einde van de rit klopt, wat absoluut het geval is.

Minstens even belangrijk: het Gentse stadsbestuur maakt het verschil door te kiezen voor een fors en duurzaam investeringsbeleid: in wegen, fietsinfrastructuur, scholen, parken, sportinfrastructuur, energiebesparende maatregelen en een betere dienstverlening, onder meer door de clustering van alle (publieks)diensten rond de Zuid (inclusief het voormalige bibliotheekgebouw).

Naast bakstenen investeert het college ook in mensen. Zo worden extra medewerkers voorzien om een goede service in de nieuwe bibliotheek aan de Krook te garanderen. Ook voor meer pro-actief milieutoezicht én toezicht op leegstand en de kwaliteit van woningen en studentenkoten, is extra personeel voorzien. Tot slot wordt met dit akkoord ook bijkomend budget ingeschreven voor de invoering van de Lage Emissie Zone vanaf 2020. Daarmee neemt het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid op voor de leefbaarheid en luchtkwaliteit van onze stad.

Tags: