Uitgebreid subsidiepakket bereidt Gentenaars voor op de invoering van een lage-emissiezone

Stad Gent wil Gentenaren en Gentse bedrijven nu al optimaal begeleiden bij de overgang naar een lage-emissiezone vanaf 2020. Een vernieuwd subsidiereglement milieuvriendelijke mobiliteit moet de Gentenaren hierbij helpen.


Op 1 januari 2020 wordt de hele Gentse binnenstad een lage-emissiezone (LEZ). Met het oog op een betere luchtkwaliteit en gezondheid mogen de meest vervuilende voertuigen vanaf dan de zone binnen de stadsring R40 niet meer binnen. Stad Gent wil bewoners, bedrijven en bezoekers nu al optimaal begeleiden bij die overgang. Daarom worden vanaf 1 juli bestaande subsidies verder uitgebreid via een vernieuwd subsidiereglement. De subsidies ondersteunen kwaliteitsvolle en milieuvriendelijke alternatieven voor de meest schadelijke voertuigen. Daarbij gaat extra ondersteuning naar 65-plussers en personen met een laag inkomen. De subsidies variëren van een terugbetaling van de instapkost voor autodelen, over een (gedeeltelijke) terugbetaling abonnementen openbaar vervoer tot zelfs 6.000 € voor elektrische deelwagens. En wie in de LEZ woont en met een te vervuilende wagen rijdt, kan een slooppremie aanvragen. 

Schepen van Milieu Tine Heyse: “De keuze voor het instellen van een LEZ is een keuze voor een betere luchtkwaliteit. Dit gaat gepaard met een andere belangrijke keuze om de Gentenaars en de Gentse bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen in het omschakelen naar milieuvriendelijke vervoerswijzen. Iedere wagen die vervangen wordt door een proper initiatief draagt immers direct bij tot een betere gezondheid en leefkwaliteit.”

Een overzicht van alle subsidies vindt u hier.   ​

Tags: