Trage wegen voor Drongen

Op de laatste gemeenteraad werd het Trage Wegenplan voor Drongen goedgekeurd. Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu benadrukte in haar tussenkomst de absolute meerwaarde van zo'n plan voor voetgangers en fietsers. Trage wegen zorgen immers voor veiligere, alternatieve routes voor de zwakke weggebruiker. Ze leggen verbindingen tussen verschillende groengebieden, maar zijn ook voor recreatief gebruik erg belangrijk. Trage wegen zijn tevens een soort van ‘levend erfgoed’: het gaat vaak om paden met een rijke geschiedenis die er al sinds mensenheugenis liggen. Trage wegen leveren bovendien ook een belangrijke bijdrage aan natuur en biodiversiteit. Het feit dat in dit plan zoveel mogelijk gekozen wordt voor niet-verharde paden is een belangrijk principe, voor heel wat fauna is zo’n verhard pad immers te vergelijken met een autostrade op dierenschaal. Een barrière waar je dus niet zomaar overheen geraakt. Ook de aanplant van kleine landschapselementen zoals struiken en houtkanten die in het plan werd opgenomen zal een opsteker zijn voor flora en fauna in de streek. En dat is hard nodig, wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de constante achteruitgang van het akkervogelbestand. Het betrekken van de inwoners van Drongen via een peter- en metersysteem is een mooi voorbeeld hoe we als stad met de Gentenaar willen samenwerken. Samen deze paden vrijhouden en onderhouden geeft buurtbewoners een belangrijke rol en ownership. Sara kijkt uit naar de uitrol van dit specifieke plan voor Drongen. Ook de rest van de stad komt aan de beurt. Zo kunnen we op termijn over het hele Gentse  grondgebied genieten van trage wegen.

Beeld: Trage weg in Drongen (copyright Gert Arijs)

Tags: