Toetreding Chinese Partner in Eandis. Cruciale vragen blijven. Gent vraagt opschorting Buitengewone Algemene Vergadering Eandis

Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking – 19 september 2016

 

Maandag 19 september stond het Eandis-dossier op de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken geagendeerd. Het voorstel van de distributienetwerkbeheerder Eandis om aandelen aan een Chinees bedrijf te koop aan te bieden, botst op weerstand. Cruciale vragen in het huidige voorstel blijven tot op heden onbeantwoord.
Het College zal daarom aan de gemeenteraad voorstellen dat de Stad de schorsing van de Buitengewone Algemene Vergadering vraagt, zodat het debat over de vragen en opmerkingen van Gent ten gronde kan gevoerd worden. Als deze vraag niet ingewilligd wordt, zal de Stad zich onthouden bij de stemming .

Het Stadsbestuur stelt onder meer volgende vragen aan Eandis: Zijn andere alternatieven dan inbreng van een private partner voldoende onderzocht? Kan de Stad inzage krijgen in de resultaten hiervan? Kan het spaargeld van de burgers niet (mede) ingezet worden voor de kapitaalsverhoging? Werd de mogelijkheid onderzocht om (gemeentelijke) pensioenfondsen te laten intekenen? Wat zijn de mogelijke financiële risico’s voor de gemeenten wanneer de buitenlandse partner zich later zou terugtrekken? Of wanneer één of meerdere gemeenten in 2019 niet zouden deelnemen aan de verlenging? Zijn dit voor het distributienetwerk ook de juiste strategische keuze op lange termijn?

Schepen Tine Heyse lag mee aan de basis van dit voorstel van beslissing. Als schepen bevoegd voor klimaat en energie wil ze mee bewaken dat onze distributienetten goed beheerd worden om hun rol in de energietransitie waar te maken. Ze is fier dat onze stad een cruciaal dossier zoals de intrede van een private partner heel ernstig neemt.

Gemeenteraadslid Dirk Holemans stelde in de commissie vast dat niet enkel de Gentse meerderheid zich zorgen maakt over de afwikkeling van dit dossier. Notoire denkers als econoom Geert Noels en professor internationale politiek Jonathan Holslag stellen zich luidop ook heel wat vragen en pleiten voor een heel andere aanpak.

De positie van Antwerpen, en dus van medeonderhandelaar Koen Kennis (N-VA schepen in Antwerpen), is cruciaal in dit hele dossier, zo bleek nog uit het antwoord op een vraag van  Holemans gisterenavond. Zo beschikt Antwerpen over 10 % van de aansluitingsnummers van Eandis, een niet onbelangrijk ‘detail’ want indien het aantal leveringspunten met 10 % vermindert geeft dit contractueel de mogelijkheid aan de Chinese partner om uit te treden. Zo wordt de vraag uit het collegebesluit wat de financiële risico’s zijn voor de overige gemeenten indien andere gemeenten, i.c. Antwerpen, niet zouden verlengen, nog veel pertinenter.

Ondertussen is onze stad ook in overleg gegaan met de andere centrumsteden die bij Eandis zijn aangesloten.
 

 

Tags: