Toegankelijke dienstverlening gegarandeerd

13 Juli 2018

Toegankelijke dienstverlening gegarandeerd

Wie op voorhand een seintje geeft, kan gratis beroep doen op een tolk Vlaamse Gebarentaal voor dienstverlening aan het loket, en de activiteiten die de stad organiseert voor de Gentenaars. Bram is zelf opgegroeid in een doof gezin. Toegankelijkheid van diensten is geen loos begrip.

Hij houdt dan ook regelmatig de vinger aan de pols voor een inclusieve stad, ook voor gebruikers van Vlaamse Gebarentaal.

Na een nieuw signaal van onduidelijkheid over de inzet van tolken, vroeg hij aan schepen Tapmaz (sp.a) om concreet het beleid van de Stad kenbaar te maken, voor de burgers en de ambtenaren.

De schepen beaamde dat niet elk personeelslid op de hoogte is van die richtlijn over de gratis inzet van tolken Vlaamse Gebarentaal. Deze zal meer bekend gemaakt worden bij de verschillende departementen en dit zal in 2019 opnieuw gebeuren. Ook zal een vorming met ervaringsdeskundigen – die eerder al plaatsvond – in 2019 herhaald worden voor medewerkers van de dienst Burgerzaken en van de Gentinfopunten.

Medewerkers van de Stad Gent kunnen voor extra informatie en ondersteuning nog steeds terecht bij de beleidsmedewerker voor personen met een beperking van de dienst Welzijn en Gelijke kansen. Binnen de trajecten van de Gelijke kansenmethodiek komt bij de begeleiding van de betrokken diensten ook steeds toegankelijke communicatie aan bod. Daarnaast is er ook een aanbod op maat voor diensten die bijvoorbeeld de interne communicatie met een dove collega willen versterken. De dienst Talent en Ontwikkeling financiert deze opleiding.

Bram: "Gent doet heel wat inspanningen om de drempel voor elke Gentenaar - met of zonder beperking- zo laag mogelijk te houden. Dat er al eens iets misloopt, heeft vaak met onwetendheid te maken. Met de nodige vorming kan het stadspersoneel beter Doven en Slechthorenden op weg helpen. Laat ons dat vooral blijven doen." Bram zal daarom dergelijke signalen blijven doorgeven.