Tine Heyse

Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen

 

 

Tine haar roots liggen in de groene Vlaamse Ardennen. Zo kreeg haar liefde voor natuur en milieu van jongs af aan vorm. Deze liefde vertaalt zich in een “groene draad” doorheen haar carrière waar ze zich focust op de thema’s energie, klimaat en sociale rechtvaardigheid.

Sinds 2000 is Tine een vertrouwd gezicht in de Gentse gemeenteraad. Sinds 2013 zetelt ze als schepen. Als trotse Gentse draagt ze vanuit haar bevoegdheden bij aan de ontwikkeling van een ecologisch, solidair en duurzaam Gent. Als schepen heeft ze doorheen de jaren concreet vorm gegeven aan een lokale voedselstrategie, acties voor schonere lucht, een landbouwvisie, een uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, maatregelen voor een sociale energietransitie, de bevordering van budgethuurwoningen, …. Met haar inspanningen maakt Tine mee werk van een stad waar het goed wonen is voor iedereen. Een stad die klaar is voor de toekomst.

Tine streeft ernaar beleid te voeren voor alle Gentenaars, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden. Ook voor zij die het minder breed hebben én voor de toekomstige generaties Gentenaars. Als mama en trotse oma ligt dit haar ook persoonlijk nauw aan het hart.

👉  Ontdek hier meer over Tine’s werven en realisaties!