Tijd voor een nieuw draagvlak voor The Loop

Dat Groen nooit echt enthousiast is geweest over het Outletcentrum is geen geheim. Destijds heeft onze fractie meermaals haar bedenkingen in de gemeenteraad geuit. We hadden fundamentele vragen over de grootschaligheid, de autogerichtheid, de impact voor de handel, klimaatambities en leefbaarheid van onze stad.

 

Groen stemde als enige fractie tegen

Bij de beslissing over het 'RUP Handelsbeurssite' in 2007 en de navolgende beslissingen in de periode 2007-2011, hebben we dan ook - als enige fractie - tegen gestemd.

 

Naar de toekomst kijken

Dat niet voldaan is aan één van de opschortende voorwaarden, is een nieuw feit. We zullen daar slim en bedachtzaam mee omgaan. Deze nieuwe situatie biedt een opportuniteit waarbij we oog hebben voor duurzame mobiliteit, de leefbaarheid van de Gentse handel en het ecologische aspect. Vanuit Groen kijken we uit naar een nieuwe toekomst voor de ontwikkelingen op The Loop, en meer bepaald veld 12. Belangrijk is hoe het bestuur het proces ziet om tot die nieuwe invulling te komen.

Fractieleider Bram Van Braeckevelt: "Er is al veel gezegd over de geschiedenis van het Outlet Center en The Loop, maar we moeten vooruit kijken. Ook op dit punt biedt de nieuwe situatie dus opportuniteiten. Een breed draagvlak uitbouwen voor de nieuwe ontwikkelingen op veld 12 is absoluut mogelijk. Het kan er voor zorgen dat het nieuwe stadsdeel dat The Loop toch is, echt deel gaat uitmaken van de stad." 

 

Inzetten op leefkwaliteit

Het outletcentrum was geen toekomstgericht project en had weinig oog voor de Gentse handel en duurzame mobiliteit. Nu is er een nieuwe kans om te gaan voor een nieuw ambitieus project met oog voor leefkwaliteit en draagvlak. Laat ons daar nu voluit voor gaan.

Tags: