Terechte bezorgdheid over nieuw aansluitingscomplex E40 in Baarle

Sara Matthieu - Gemeenteraad 25 januari 2016 - Mondelinge vraag aan schepen van Mobiliteit Watteeuw (Groen)
Dirk Holemans - Commissie Openbare werken, Mobiliteit en Stedenbouw - 4 februari 2016 - Vraag aan Schepen van Openbaar Groen Balthazar (sp.a)

Het Vlaamse gewest voert al enige jaren onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw aansluitingscomplex voor de E40 in Baarle Drongen. Een van de scenario’s is de heraanleg in oostelijke richting, ter hoogte van het tankstation. Bewoners in Drongen en Baarle maken zich zorgen over deze piste, het zou immers de leefbaarheid van de wijk en de waardevolle open ruimte in de Keuzemeersen aantasten. Twee Groen gemeenteraadsleden namen daarom initiatief.
Op het vragenuurtje van de gemeenteraad vroeg Sara Matthieu aan bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) naar de stand van zaken in dit dossier en hoe de buurtbewoners betrokken en geïnformeerd worden. De schepen gaf aan dat het Vlaams Gewest start met een MER onderzoek waarin verschillende locaties moeten afgewogen worden. Daar hoort ook een publieke consultatiefase bij om de suggesties en bezorgdheden van de bewoners mee te nemen. De schepen drong reeds aan bij AWV om een infomoment te organiseren om de bewoners zo goed mogelijk te informeren.
Tevens gaf Watteeuw aan dat de stad het MER onderzoek afwacht, maar er bij het gewest op aandringt dat ook het verbeteren van de leefbaarheid van Baarle en de bereikbaarheid van het naburig bedrijventerrein als belangrijke voorwaarden moeten opgenomen worden bij de uiteindelijke keuze.
Dirk Holemans vroeg schepen van Openbaar Groen Balthazar (sp.a) meer specifiek naar zijn visie omtrent de mogelijke inplanting van dit complex in het groengebied Keuzemeersen. Dit gebied is immers gekend voor zijn landschappelijke kwaliteiten en hoge natuurwaarde. De schepen stelde de bezorgdheden van de bewoners omtrent de aantasting van dit groengebied te delen. Ook hij benadrukte dat het nog maar om mogelijke pistes van het Vlaams Gewest gaat, en dat voor de Stad leefbaarheid van de wijk en behoud van de waardevolle open ruimte even belangrijke criteria zijn. Voor de omwonenden is het dus uitkijken naar het infomoment dat het Vlaamse gewest nu toch snel zou moeten organiseren, zodat hun stem kan gehoord worden.

Tags: