Tandje bij tegen fietsdiefstallen

Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt zet al langer de strijd tegen fietsdiefstallen op de Gentse politieke agenda. Niet onterecht, want van januari tot oktober 2017 zijn er 20 procent meer gestolen fietsen aangegeven dan in dezelfde periode vorig jaar.

 

Na meermaals aandringen van Bram, komt er een breed actieplan tegen fietsdiefstallen, inclusief GPS-trackingsystemen. Daarbij is het in eerste instantie belangrijk dat politie voldoende inzet op observatie en het klissen van dieven. Daarnaast worden er via schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw en met de Fietsambassade tal van maatregelen genomen die het fietsdieven moeilijker moet maken. Zo worden er kwaliteitsvolle fietssloten aangeboden op de verschillende fietspunten en het aantal fietsmarkeringen opgedreven.

 

In 2018-2019 worden er verschillende GPS-systemen uitgetest door het stadspersoneel en belangenorganisaties van fietsers. Wanneer positief geëvalueerd, kunnen ze pro-actief aangeboden worden, al dan niet met 'slimme sloten'. Ook extra bewaking aan de fietsparkings wordt bekeken.

 

"Ik ben vooral blij dat de kogel door de kerk is rond de tracking systemen. Hopelijk kunnen de GPS-systemen snel getest, geëvalueerd en verdeeld worden, maar het belangrijkste blijft  natuurlijk dat er geen diefstal kan komen en dat de politie dieven bij de kraag kan vatten". Bram Van Braeckevelt, raadslid

Tags: