Subsidieregeling voor afkoppelingswerken breidt gevoelig uit

Filip Watteeuw – Persbericht – 6 oktober 2016
 

In het kader van de VLAREM II regelgeving voor de bescherming van het leefmilieu wordt bepaald dat bij de integrale heraanleg van straten, de burger verplicht wordt afkoppelingswerken op het nieuwe, gescheiden rioleringsstelsel uit te voeren. De kosten van afkoppelingswerken liggen soms fors hoger dan de maximale tussenkomst. Daarom wordt de subsidieregeling uitgebreid en verfijnd. De tegemoetkoming wordt verhoogd én wordt socialer. Burgers met een beperkt inkomen, bejaarden met een gewaarborgd inkomen en personen met een handicap, krijgen een extra duwtje in de rug. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: ‘Deze nieuwe subsidieregeling draagt bij tot een socialer Gent. Geen enkele Gentenaar zal minder subsidie krijgen. Integendeel. Wie hoge kosten heeft, zal kunnen rekenen op een verhoogde tegemoetkoming.
 

Tags: