Structurele aanpak parkeerproblemen Rozebroeken Zwembad

Steven Vromman - Commissie Cultuur, Sport en Feesten - 3 november 2014 - mondelinge vraag aan schepen Tapmaz (sp.a)

Het nieuwe sportcomplex aan de Rozenbroeken krijgt heel wat bezoekers over de vloer. Jammer genoeg zorgt dit regelmatig voor parkeerproblemen, zeker bij evenementen. Al voor de derde keer kaartte Groen gemeenteraadslid Steven Vromman het probleem aan in de commissie Sport. Het kan toch niet dat mensen parkeren op de pas aangelegde groenbermen of zelfs op de vluchtweg die vrijgehouden moet worden voor de hulpdiensten. Ook bij rustige momenten zijn er problemen omdat de multifunctionele sportterreinen zelden kunnen gebruikt worden omwille van geparkeerde wagens. De schepen van sport Tapmaz (sp.a) erkent het probleem en stelt vast dat bezoekers ondanks eerdere maatregelen blijven foutparkeren. Daarom worden de overtreders bij vaststelling door de politie geverbaliseerd en weggetakeld. Daarnaast engageert de uitbater zich er toe om binnenkort paaltjes of grondpotten te plaatsen, wat een structurele oplossing moet bieden. Steven gaf aan dat hij het probleem blijft opvolgen en suggereerde dat de schepen misschien meer werk moeten maken om sporters aan te zetten om ook op sportieve wijze naar de Rozebroeken te komen.