Strijd tegen genitale verminking verdient alle steun

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) lijkt voor veel mensen een ‘overzees probleem’, maar ook in Vlaanderen is dit thema actueel. Onderzoek in 2012 toonde aan dat in Vlaanderen 6761 meisjes en vrouwen mogelijk te maken krijgen met de praktijk. Met de komst van heel wat vluchtelingen de laatste jaren kan men stellen dat dit aantal alleen maar toegenomen is. Het is niet langer een ver-van-ons-bed-show: het gebeurt ook hier bij ons, vaak in alle clandestiniteit. Daarom is het goed dat ook de Stad hier initiatief neemt, zo stelt raadslid Zeneb Bensafia.

​Het Gentse stadsbestuur voert al jaren een actief beleid tegen fysiek en seksueel geweld. VGV wordt beschouwd als een bijzondere vorm van kindermishandeling. Het is een schending van de meest fundamentele mensenrechten. Op de gemeenteraad afgelopen maandag lag de subsidieovereenkomst van vzw GAMS voor. Deze vzw strijdt tegen VGV door de organisatie van sensibiliseringsactiviteiten voor de betrokken gemeenschappen, informatiesessies en voorlichtingen door professionelen. Daarnaast pleit vzw GAMS op nationaal en internationaal niveau voor de uitbanning van VGV. Ze ondersteunt ook de slachtoffers door hen te begeleiden naar de gepaste diensten (gezondheidszorg, juridische hulp,…).

Zeneb Bensafia benadrukte in haar tussenkomst de noodzaak van deze steun: “Door de ondertekening van de overeenkomst met vzw GAMS geven we als Gents bestuur een duidelijk signaal dat structurele financiële ondersteuning niet alleen nodig is om de problematiek aan te pakken, maar ook dat structurele samenwerking nodig is om het onderwerp bespreekbaar en kenbaar te maken. Het probleem is nog weinig gekend en de drempel om dit taboe te doorbreken is hoog. Het is daarom belangrijk dat we, samen met GAMS vzw het grote publiek en de betrokken gemeenschappen sensibiliseren rond de problematieken van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijk, want de onmiddellijke gevolgen en de gevolgen op lange termijn zijn groot, zowel op fysiek, seksueel en psychologisch vlak.”

Tags: