Steven Rommel legt eed af als OCMW-raadslid

Op maandag 11 mei legde Steven Rommel de eed af als OCMW-raadslid. Hij vervangt Evita Willaert die met zwangerschapsverlof is. Steven is 38 jaar, werkt in de sociale sector en woont in Sint-Amandsberg.