Staten-Generaal over Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Tine Heyse  - SDG’s – 18 april 2016 – Vlaams Parlement

 

​Tine Heyse, schepen voor Noord-Zuid, zetelde vorige week maandag in een panelgesprek tijdens de eerste editie van de Staten-Generaal over de rol van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Het debat focuste op de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), de opvolger van de Milleniumdoelstellingen (MDG’s).

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de 169 subdoelstellingen willen tegen 2030 armoede beëindigen en ongelijkheid en klimaatverandering bestrijden. Daarbij is het cruciaal dat er niemand wordt achtergelaten. Of om het met de woorden van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon te zeggen “Leave no one behind”. Tine en de andere panelleden Bogdan Vanden Berghe (11.11.11), Inge Knapen (Close the Gap) en prof dr.  Emeritus Robrecht Renard werden gevraagd om te reageren op stellingen. Zo werd geponeerd dat de nieuwe SDG’s op korte termijn ten koste zouden gaan van geld voor armoedebestrijding in het Zuiden. Gent toont dat dit niet hoeft: ondanks de besparingen van de Stad Gent wordt er niet bespaard op het budget voor internationale solidariteit én wordt een stevig klimaatbudget ingezet. Stad Gent neemt haar verantwoordelijkheid op met acties verspreid over verschillende doelstellingen, gaande van klimaatacties over voedselstrategie tot eerlijke kledij.

Schepen Heyse sloot het debat af met een vraag aan de Vlaamse Overheid naar een duidelijke rol voor lokale overheden en ondersteuning om ethische criteria in bestekken te kunnen opnemen. 

Tags: