Stadsring R40 wordt vlotter en veiliger

Het Circulatieplan dat wordt ingevoerd op 3 april 2017 zorgt ervoor dat bestemmingsverkeer in de binnenstad vlotter verloopt en dat de leefkwaliteit er sterk op vooruit gaat. Daartoe wordt het doorgaand verkeer geleid via de stadsring (R40). “Het verkeer loopt daar echter vandaag al moeizaam op bepaalde kruispunten, zeker tijdens de spits. En dus nemen we verschillende maatregelen om het verkeer op de ring vlotter te doen rijden,” aldus Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. Heel wat van die aanpassingen zijn ondertussen gekend. Aan de Sint-Lievenspoort worden de rijstroken herverdeeld zodat verkeer vlotter richting R40 en B401 kan en de fietspaden worden verbeterd. Aan de Heuvelpoort schuift onder meer de bushalte op waardoor er 2 volwaardige rijstroken ontstaan richting de Kortrijksepoort. Een overzicht van alle geplande werken is te vinden op www.wegenenverkeer.be/R40Gent. De werken starten op 8 augustus en zullen afgerond zijn voor de invoer van het circulatieplan. “Door het circulatieplan ontstaat er inderdaad op bepaalde punten op de stadsring meer verkeer, maar met deze ingrepen kan de R40 dat extra verkeer allemaal verwerken;” beklemtoont schepen Watteeuw nog.

Tags: