The Loop: een complexe geschiedenis

Al in 1998 startte het project The Loop op. Een aantal grondeigenaars verenigden zich dan om een grootschalige ontwikkeling te realiseren op het oude vliegveld van Sint-Denijs-Westrem. De stad is één van de grondeigenaars. De grondbank die zij oprichtten is een juridisch en financieel engagement om dat totaalproject met woningen, kantoren en retail te realiseren. Het outletcenter werd er aan toegevoegd nadat plannen voor een outletcenter in de Muide werden getorpedeerd. In 2007 keurde de stad een RUP goed waardoor dit alles mogelijk wordt. De verantwoordelijkheid voor het ganse parkeergebeuren werd ook in dat zelfde jaar contractueel aan het Mobiliteitsbedrijf toegewezen. Groen bekritiseerde ondertussen de grondspeculatie en het overmatige bouwprogramma. Toch bouwden stad en grondeigenaars de wederzijdse juridische en financiële engagementen verder uit. In 2012, voor het huidige stadsbestuur aantrad, is het project juridisch vast gebetonneerd. De bouw van een Outletcenter nu nog beletten, ondanks een goedgekeurd RUP en vastgespijkerde engagementen, kan enkel leiden tot grote schadeclaims. De stad engageerde zich ook contractueel om een parkeergebouw te realiseren. Schepen Filip Watteeuw: “De conclusie is niet prettig maar helder. De stad kan niet meer onder dit project uit. De vele vragen blijven. Ondertussen proberen we de mobiliteit duurzamer te organiseren. We onderzoeken of we dat parkeergebouw kunnen gebruiken als P+R, de plannen voor fietspaden zijn in opmaak. We lobbyen voor een treinstation aan The Loop en we trekken de tramsporen door naar daar.” Groen gemeenteraadsleden Sara Matthieu en Bram Vandekerckhove vullen aan: "Groen heeft steeds duidelijk gecommuniceerd grote vragen te hebben bij dit project, zowel qua mobiliteit als met betrekking tot de economische gevolgen voor de handel in de binnenstad. We begrijpen de bezorgdheid van Gentenaars, milieu- en middenstandsorganisaties en blijven als raadsleden dit dossier van dichtbij opvolgen."