Stad vraagt opnieuw statiegeld voor blikjes en PET-flessen

Zwerfvuil blijft een groot probleem waar al heel wat acties zijn rond opgezet. Vooral blikjes en PET-flessen zorgen voor ontevredenheid bij burgers en zijn belastend voor het leefmilieu. Bovendien kost het opruimen van het zwerfvuil handenvol geld aan de stad. Groen pleit al langer voor een structurele oplossing, namelijk het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen. Op de gemeenteraad van 24 maart hebben vijf partijen (Groen, sp.a, Open VLD, N-VA en CD&V) onder impuls van Groen gemeenteraadslid Steven Vromman een motie voor de Vlaamse overheid goedgekeurd. De motie roept de Vlaamse overheid op om bij de geplande impactstudie over statiegeld de opruimkosten voor de lokale overheid mee in rekening te brengen. Tevens wil Gent betrokken worden bij het besluitvormingsproces rond het mogelijk invoeren van statiegeld. Ervaringen in andere landen tonen aan dat het invoeren van statiegeld ervoor zorgt dat drankverpakkingen een waarde krijgen, waardoor mensen ze minder snel in de openbare ruimte zullen achterlaten. De motie wordt ondertussen overgenomen in andere steden en gemeenten en kan ervoor zorgen dat er een stap vooruit gezet wordt in het probleem van zwerfafval.

Tags: