Stad sluit zich aan bij Netwerk Circulair Aankopen

Stad Gent neemt deel aan het pilootproject Green Deal Circulair Aankopen. Dit project kadert binnen Vlaanderen Circulair, een programma van OVAM dat werk maakt van de overgang naar de circulaire economie. Anders dan in ons huidig economisch systeem, worden binnen de circulaire economie producten en grondstoffen maximaal herbruikt. Door deel te nemen aan dit project geven overheden het goede voorbeeld en stimuleren ze circulaire economie. 

OVAM werkt hiervoor samen met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu. De focus ligt vooral op het aankoopbeleid van overheden en bedrijven. Met Green Deal Circulair Aankopen wil het netwerk binnen de twee jaar circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden. 

Logisch dat onze Stad aan dit programma zou deelnemen, vindt Groen-raadslid Cengiz Cetinkaya. Dit helpt immers bij de realisatie van een meer duurzame stad waartoe deze bestuursploeg zich engageerde. Daarom vroeg hij aan schepen van Facility Management De Regge (sp.a) of de Stad zich al inschreef. 

De schepen bevestigde dat zij zich namens de Stad zal engageren. De beslissing om over te gaan tot deelname is gestoeld op verschillende argumenten. Binnen het Netwerk kan de Stad de al aanwezige kennis delen, maar vooral kennis opdoen van best/good practices op het vlak van duurzaam en circulair aankopen elders. Het eerste jaar van de tweejarige Green Deal biedt de tijd om cases uit te werken en haalbaarheid te onderzoeken alvorens de onderwerpen definitief vast te leggen.

Belangrijk, vindt Cengiz, is dat de Stad naast het eigen engagement ook andere  grote lokale spelers, zoals de Haven of de Universiteit, zal informeren over deze Green Deal. Zodat ook zij zich kunnen aansluiten bij dit Pilootproject.

Tags: