Stad Gent zoekt kandidaten voor het oprichten van een platform voor korteketenproducten

25 Januari 2018

Werk maken van een meer zichtbare, kortere voedselketen, het is één van de doelstellingen van de voedselstrategie 'Gent en Garde'. Naast het beperkte aantal voedselkilometers, wat goed is voor het milieu, is de korteketenverkoop ook goed voor de consument én voor de boer die hierdoor meer respect krijgt voor zijn werk.

De voorbije jaren heeft Stad Gent verschillende beloftevolle korteketen-initiatieven beloond door middel van een wedstrijd. Veel dergelijke initiatieven zijn goed ingeburgerd, maar focussen uitsluitend op de individuele consument.

“Nochtans is er in Gent veel potentieel aanwezig voor de afzet van korteketenproducten bij professionele afnemers zoals retail, horeca en grootkeuken. De Stad gaat daarom op zoek naar een organisatie of een samenwerkingsverband dat een platform wil oprichten voor de verkoop van landbouwproducten.” Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Energie

De opdracht bestaat erin om de korteketenmarkt verder te verruimen door het samenbrengen van een geëngageerde groep van producenten en afnemers, het ontwikkelen van een online verkoopplatform, het uitbouwen van een gemeenschappelijke marketing en het optimaal organiseren van het transport naar de stad. Dit project moet leiden tot een sterker contact tussen producenten en afnemers van korteketenproducten en een toename in de verkoop van die producten in het Gentse.

"De Stad gaat op zoek naar een organisatie of een samenwerkingsverband dat een platform wil oprichten voor de verkoop van landbouwproducten.” Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Energie

Op 7 februari om 14u organiseert de Stad Gent een infomoment voor geïnteresseerden. Meer info en inschrijven kan hier. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 19 maart, 16 uur.