Stad Gent start project rond luchtverontreiniging door klasse 2 en klasse 3 bedrijven.

Stad Gent start een project dat luchtverontreiniging door bedrijven aanpakt. Het project focust op klasse 2 en 3 bedrijven op zeven industrieterreinen en zal twee jaar lopen. 

Via informatie, sensibilisatie, advies op maat en handhaving zal werk worden gemaakt van het optimaal naleven door klasse 2 en 3 bedrijven van de wetgeving inzake luchtverontreiniging . Het project zal gefaseerd verlopen. Na het voorzien van informatie en sensibilisatie via infosessies krijgen de bedrijven in een volgende fase bezoek van de controleurs van de Stad. Deze controleurs zullen de bedrijven doorlichten op activiteiten die potentieel kunnen zorgen voor luchtverontreiniging, en zullen de bedrijven bijstaan met advies. Schepen van Milieu Tine Heyse: “Een goede luchtkwaliteit is cruciaal voor een goede gezondheid en is iets waar we met zijn allen werk moeten van maken. Uiteraard hebben ook bedrijven hier een belangrijke verantwoordelijkheid. In die zin is dit geen vrijblijvend project. Het doel is uiteindelijk dat bedrijven hun activiteiten helemaal conform de regelgeving uitvoeren, zodat ze een zo laag mogelijke impact op het milieu en de volksgezondheid hebben.” Het project focust op 7 industrieterreinen en zal twee jaar lopen. De eerste plaatsbezoeken starten in het voorjaar.  Meer info: https://stad.gent/natuur-milieu/milieu-groen-en-klimaatbeleid/luchtkwaliteitsplan/project-proactief-toezicht-op-lucht-emitterende-activiteiten

Tags: