Stad Gent ondersteunt 2 nieuwe buurtprojecten met subsidie ‘duurzame wijken’

Met de subsidie ‘duurzame wijken’ ondersteunt de Stad Gent buurtbewoners die gezamenlijke projecten opzetten om op wijkniveau energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen.
De jury keurde 2 nieuwe projecten goed. “Rabot op je bord” is een project dat werkt rond voedselverspilling en gezonde voeding. Verwerkte groenten- en fruitoverschotten worden aan een ‘sociale’ prijs verkocht aan mensen met een beperkt inkomen. Met de subsidie wil de organisatie het project opschalen naar Gents niveau.
Community Land Trust Gent wil energiezuinig, betaalbaar wonen toegankelijk maken voor mensen met een beperkt inkomen. Met een concrete site in Meulestede als case willen ze onderzoeken of het mogelijk is om 34 Bijna Energie Neutrale woningen te bouwen binnen een budget van maximaal 1.200€/m².
Schepen van Leefmilieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid Tine Heyse: “Ik ben blij dat we opnieuw twee mooie projecten kunnen ondersteunen met het oog op onze stedelijke klimaatambities. Ik geloof sterk in initiatieven waarbij Gentenaars in hun wijk samen energie- en klimaatprojecten opzetten. Ik ben fier dat nu al in totaal 11 gelijkaardige projecten in Gent van start gaan.”

 

De volgende indienronde voor duurzame wijkprojecten sluit af op de laatste werkdag van februari 2016. De voorwaarden van het reglement kan je hierraadplegen.

Tags: