Stad Gent lanceert Gentse zonnekaart

Stad Gent lanceert iets nieuws: de zonnekaart. Op deze digitale kaart kan iedere Gentenaar zien hoe geschikt zijn dak is voor het leggen van zonnepanelen en hoeveel zonne-energie dat kan opleveren. De online tool houdt rekening met oriëntatie en hellingsgraad van het dak, en ook met schaduw van omliggende gebouwen of bomen.

 

Tik je adres in op klimaatstad.gent/zonnekaart en check hoe geschikt jouw dak is voor zonnepanelen. De zonnekaart geeft aan op welke daken in Gent het rendabel is om zonnepanelen te plaatsen. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zonne-instraling hebben en geeft een inschatting van het aantal m² zonnepanelen dat je hierop kan plaatsen. De tool geeft ook aan hoeveel energie je met zonnepanelen op je dak zou kunnen opwekken.

 

Samen met de (al bestaande) warmtefoto van de Stad Gent vormt die zonnekaart een belangrijke ‘energiekaart’ om Gentenaars te informeren over de energiewaarde van hun huis. De Stad Gent wil Gentenaars zoveel mogelijk ondersteunen en stimuleren om hun huis, bedrijfsgebouw of handelspand energiezuiniger te maken.

 

Zonnepanelen op het dak van je woning of bedrijf maken het mogelijk om een deel van of je gehele elektriciteitsverbruik zelf op te wekken, en zo te besparen op je energiekosten. Het overschakelen naar hernieuwbare energie is bovendien een belangrijke stap in de vermindering van CO2-uitstoot en de weg naar Gent Klimaatstad als klimaatneutrale stad.

 

De Stad wil Gentenaars een duw in de rug geven om de investering in zonnepanelen aan te gaan. Binnenkort kunnen alle Gentenaars voor de aankoop van zonnepanelen een aanvraag indienen voor een  Vlaamse energielening bij vzw REGent. Een groepsaankoop voor zonnepanelen wordt in de nabije toekomst bekeken.

 

In het kader van haar klimaatbeleid wil de Stad Gent het aandeel hernieuwbare energie verdubbelen van 7.5 % in 2011 tot 15 % van de huishoudelijke energievraag in 2019. Om die doelstelling te bereiken wordt vooral ingezet op warmtenetten, het creëren van een gunstig klimaat om windenergieprojecten te realiseren en het stimuleren van zonnepanelen.

 

Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Een stad waar je gezonde lucht inademt, waar je voldoende groen hebt om je te ontspannen of te verkoelen in de zomer, een stad met ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten, een stad met goed geïsoleerde en comfortabele huizen, een stad waar niet de mensen maar de windmolens en de zonnepanelen overuren draaien, een stad die energieonafhankelijk is. In 2050 wil Gent zo’n stad zijn, zonder impact op het klimaat.

 

De nieuwe website klimaatstad.gent bundelt allerlei initiatieven die nu al van Gent een klimaatstad maken. Niet alleen initiatieven van de Stad Gent maar ook van Gentenaars, Gentse organisaties, scholen en bedrijven. Je vindt er naast de interactieve tool als de zonnekaart, ook de warmtefoto en de  ‘Check je huis’. Meer interactieve onderdelen volgen binnenkort op deze website.

 

De zonnekaart is te vinden op klimaatstad.gent/zonnekaart

Tags: