Stad Gent dompelt zich onder in duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De Verenigde Naties keurden vorig jaar 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) goed. Deze opvolgers van de Millenniumdoelstellingen moeten de komende 15 jaar aanzetten tot actie in domeinen die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet en zijn opgebouwd rond 5 pijlers: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Ook in België moeten alle overheden hier werk van maken. Steden hebben een belangrijke rol te spelen. Bevoegd schepen Tine Heyse: “Ik geloof zeer sterk in de kracht van het lokale niveau om mee oplossingen aan te brengen. Steden zijn dé plekken bij uitstek waar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt.” De volledige uitrol van de SDG’s in het Gentse beleid zal voor het volgende bestuur zijn. De voorbereidingen schuiven we niet voor ons uit en we namen alvast een gezwinde start tijdens de City Hall Talk. Positief is ook dat we in Gent al goed bezig zijn. Tine Heyse: “Als ik alleen nog maar kijk naar mijn eigen bevoegdheden, kan ik vaststellen dat we al met heel wat doelstellingen bezig zijn. Denk maar aan thema’s als klimaat, voeding en eerlijke handel. Ons blikveld is daarbij veel ruimer dan enkel Gent. Op die manier zorgen we voor veranderingen in Gent die ook een positieve invloed hebben buiten de stadsgrenzen.”

Tags: