Stad en OCMW zoeken landbouwers voor stadsgericht landbouwproject in Afsnee

Het OCMW Gent is eigenaar van landbouwgrond in Afsnee. Daarvan komt dit jaar 10 hectare pachtvrij. Het gaat om vruchtbare grond geschikt als akkers of grasland. Een unieke opportuniteit voor het OCMW Gent en Stad Gent om deze gronden in te zetten voor een stadsgericht landbouwproject. Concreet gaat de Stad op zoek naar een of meerdere landbouwers die de grond kosteloos kunnen gebruiken  gedurende een periode van 9 jaar. Als het project goed loopt kan die periode tweemaal verlengd worden, telkens met 9 jaar. Tine Heyse, bevoegd schepen voor Landbouw: “Inzetten op korte keten is één van de doelstellingen van onze lokale voedselstrategie. Zo verminderen we mee de klimaatimpact van het Gentse voedselsysteem. Korte keten brengt de consument ook in contact met de voedselproducent en draagt daardoor bij tot respect voor landbouwers.” De kandidaten dienen zich ook te engageren voor sociale tewerkstelling en de nodige begeleiding.

“Dit is driemaal winst” stelt Groen raadslid Liliane De Cock, “ten eerste zijn we er zo van verzekerd dat de gronden voorbehouden blijven voor landbouw én kunnen we een bijkomend  aanbod realiseren voor stadsgerichte landbouw. Een derde winstpunt zit in de voorwaarde vanuit het OCMW om sociale tewerkstelling in te schrijven in de criteria voor toekenning. Op die manier worden er tewerkstellingskansen buitenwerk gecreërd voor een kandidaat Tijdelijke Werkervaring, waarvoor er momenteel slechts een beperkt aanbod is”. De Stad organiseert een infomoment op vrijdag 13 oktober in ontmoetingscentrum De Graet – Sint-Kristof, Afsneedorp 20, 9051 Gent. Projectvoorstellen moeten uiterlijk op maandag 27 november om 12 uur worden ingediend bij de Stad Gent, Dienst Milieu & Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent.   

Tags: