Spelen: 5 unieke mogelijkheden

Op dinsdag 28 maart stelden schepenen Elke Decruynaere en Filip Watteeuw vijf unieke speelcontainers voor. Containers? Jawel, verplaatsbare constructies vol speelelementen, ter grootte van een werfcontainer. Op de ene kan je klimmen, in de andere kan je fietsen, ze zijn alle vijf uniek.

FOTO INVOEGEN

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere: "Er zijn in Gent al veel speelterreinen maar je kan niet overal een speelterrein aanleggen. Dankzij de speelcontainers kunnen we ook op minder evidente plaatsen kinderen de kans bieden om te spelen." De speelcontainers komen op vijf plaatsen te staan waar dankzij de invoering van het Circulatieplan ruimte vrijkomt: het Maaseikplein, het Koophandelsplein, de Bargiebrug, de Kortedagsteeg en Verlorenkost. In 2018 komen er nog eens vijf containers bij.