Speakers Corner - Mobiliteitsplan

In 'Speakers Corner' wordt komende zondag 2 november gepraat over het nieuwe mobiliteitsplan, dat recent werd voorgesteld. Het is meteen het eerste publieke debat daarover, want iedereen mag er zijn mening geven.

Eerst wordt evenwel de geschiedenis van de Gentse mobiliteit geschetst, van de invoering van het lussenplan in 1987 en het voetgangersgebied in 1997 tot vandaag. Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) komt zelf ook, net als professor Dirk Lauwers van de afdeling mobiliteit en ruimtelijke planning van de UGent, en enkele andere sprekers. "De mobiliteit in Gent garanderen èn de binnenstad herwaarderen, het is nooit een gemakkelijke opdracht geweest", motiveren organisatoren Guy Reynebeau en Daan Hugaert. "Om de stad opnieuw leefbaar te maken, was men echter vaak genoodzaakt paal en perk te stellen aan de onbeperkte toegankelijkheid van de stad met de auto."

Een groter voetgangersgebied, een complete zone 30 binnen de R40 en de stad verdeeld in 7 sectoren om doorgaand verkeer te weren, het levert ongetwijfeld stof voor een stevige discussie.

Afspraak op zondag 2 november om 11 uur bij Gruut aan de Grote Huidevettershoek. (VDS)

Tags: 

Datum agenda: 

zondag, november 2, 2014