Sociale assistentiewoningen 'De Zonnetuin'

Liliane De Cock & Cengiz Cetinkaya – 26 september 2016 – Eerste steenlegging sociale assistentiewoningen 'De Zonnetuin'
 

Op maandag 26 september werd in Zwijnaarde de eerste steen gelegd van de Zonnetuin, een complex van 27 assistentiewoningen. Hier kunnen senioren zelfstandig wonen in een aangepaste woning en kunnen ze, wanneer nodig of gewenst, beroep doen op hulp of ondersteuning uit het nabij gelegen woonzorgcentrum De Zonnebloem.

Groen Gent vroeg de vorige legislatuur al naar betaalbare assistentiewoningen, in 2018 zullen ze er ook zijn. Met dit initiatief zet het OCMW verder in op betaalbaar wonen voor senioren. Het is belangrijk dat senioren vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen: thuis met ondersteuning, in een aangepaste woning met assistentiemogelijkheid, groepswonen of in een woonzorgcentrum. Verder moet er voorkomen worden dat het inkomen deze keuze bepaalt. Daarom blijven negen van de 27 assistentiewoningen in eigen beheer en zijn hierdoor betaalbaar voor Gentse senioren met minder financiële middelen.

Door middel van assistentiewoningen in eigen beheer en financiële tussenkomst voor senioren die er één huren op de private markt, willen we ook deze woonvorm toegankelijk maken voor elke Gentse senior. De eerstesteenlegging was een gezellig gebeuren in aanwezigheid van veel bewoners van de Zonnebloem en geïnteresseerde buurtbewoners.
 

Tags: