Skateplezier met respect voor iedereen

Het Spellekespark in Sint-Amandsberg is een echte aanwinst voor de buurt Westveld met de groene ruimte, het zand, de speeltoestellen naast de bibliotheek, een voetbalplein en het vernieuwde skatepark.

 

Speel- en recreatieve openbare ruimte voor jongeren voorzien in een stedelijke omgeving is een absolute noodzaak. Het succes van het skatepark is hiervan het beste bewijs. Wat het skaten betreft, zet de Stad in op twee sporen: kleinere toestellen op diverse plekken in de stad waar jongeren op eigen kracht naartoe kunnen én de komst van een groot skatepark met veel toestellen, waar skaters van Gent en omgeving welkom zijn. Dat laatste komt er in 2018 in de Blaarmeersen.

 

Het succes van het hernieuwde skatepark in Westveld heeft ook een keerzijde. Tot laat in de avond wordt er gebruik van gemaakt, ook na 22u en vaak ook als crossparcours voor brommertjes. Een scenario zoals in Lochristi (waar een skatepark op bevel van de rechter na burenklachten moest sluiten) is uiteraard te vermijden.

 

Raadslid Bram Van Braeckevelt vroeg daarom aan burgemeester Termont of het mogelijk is een overleg te hebben met de skaters, communicatie te voorzien en dat de buurtpolitie er mee over waakt dat de skaters het niet later maken dan 22u.

 

De burgemeester lichtte toe dat er inderdaad duidelijke spelregels nodig zijn om het gebruik van het park te rijmen met de rust van de buurtbewoners. Deze laatste vragen om een reglement dat duidelijke afspraken stelt m.b.t. tijdstippen waarop het skatepark niet gebruikt mag worden. Ze vragen ook om regelmatige politiecontroles. Om hierop te anticiperen zal de Wijkpolitie samen met het overlastteam op regelmatige tijdstippen patrouilles organiseren in de buurt. Daarnaast zal de Jeugdinspecteur van Sint-Amandsberg contacten leggen met de jongeren om hen te vragen aandacht te hebben voor de nachtrust van de omwonenden, in afwachting van duidelijke gebruiksregels voor het skatepark. Tot slot zal de Jeugddienst in samenwerking met de wijkregisseur, de sociale regisseur en de jeugdinspecteur de nodige opvolging voorzien. Een goed plan, wat Bram betreft; enkel door rekening te houden met de buurt is het skateplezier ook op langere termijn gegarandeerd.

Tags: