Seksisme door taxichauffeur onaanvaardbaar

Sara Matthieu - Commissie Openbare werken, Mobiliteit en Stedenbouw - 14 april 2016 - Tussenkomst bij vraag van Isabelle De Clercq (N-VA)  

 

Het relaas van een klant over het seksistische gedrag van een Gentse taxichauffeur kwam onlangs breed in de media. Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu gaf in de commissie Mobiliteit aan gechoqueerd te zijn toen ze dit las, maar tevreden dat de klant ook actie ondernam en de politie verwittigde. Voor Sara is het duidelijk dat dit soort seksistisch gedrag onaanvaardbaar is, vrouwen moeten zich ten alle tijden veilig kunnen voelen in de publieke ruimte. Dit geeft de taxisector én onze stad een slechte naam en zal vrouwen mogelijks tegenhouden nog een taxi te nemen. Daarom vroeg ze schepen Filip Watteeuw  (Groen) of de stad actie zal ondernemen tegen deze chauffeur. Maar ook of de schepen het idee van een gedragscharter voor de taxisector steunt. De schepen gaf aan dat de chauffeur werd opgespoord en gewaarschuwd. Bij een volgende inbreuk zullen er stappen ondernomen worden maar dat kan nu wettelijk nog niet. Ook het charter komt er, in overleg met de sector en op vrijwillige basis. Dit zal een kwaliteitslabel vormen voor klanten in de toekomst.

Tags: