Schepen Tine Heyse op de koffie bij minister Marghem

Stad Gent werd als één van de acht ambassadeurs van de Sustainable Development Goals (SDG’s) uitgenodigd bij minister Marghem (MR). Schepen Tine Heyse schoof mee aan tafel samen met o.a. Bond Beter Leefmilieu en Colruyt voor een open gesprek met de federale minister bevoegd voor duurzame ontwikkeling. Tine vertelde enthousiast over de vijf uitdagingen van Stad Gent naar andere Belgische steden. De minister had onmiddellijk een vraag over 40 dagen zonder vlees, de eerste uitdaging tussen Gent en Sint-Niklaas. Hoe reageert de veeteeltsector hierop? Als bevoegde schepen voor landbouw deed Tine haar beleid rond korte keten uit de doeken en onderstreepte ze hoe de Stad kansen biedt aan lokale landbouwers. Tine benadrukte ook dat de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) geen zaak zijn van alleen de schepen van Milieu of Noord-Zuid - zoals wel eens verkeerdelijk wordt gedacht - maar van het ganse schepencollege. Tine: “Deze week nog lanceerde Resul Tapmaz (sp.a) een uitdaging rond feminisme en binnenkort zullen ook Elke Decruynaere en Filip Watteeuw een uitdaging lanceren rond onderwijs en fietsen. Maar meer mag ik hierover nog niet vertellen.”  

Wil jij ook dat Gent wint van Sint-Niklaas rond de uitdaging Dagen Zonder Vlees? Registreer je dan als de wiedeweerga op https://dagenzondervlees.be/

Tags: