Schepen Filip Watteeuw reageert op de mobiliteitsenquête van Voka

Oplossingen van VOKA zitten al in het Mobiliteitsplan vervat

VOKA Oost-Vlaanderen schoof deze week bezorgdheden rond de Gentse mobiliteit naar voor op basis van een enquête die werd afgenomen bij mensen die werken of wonen in Gent. Het is net om tegemoet te komen aan die bezorgdheid dat het stadsbestuur het Mobiliteits- en Circulatieplan opmaakte. Het stadsbestuur wil Gent aangenaam, gezond, veilig en natuurlijk… bereikbaar houden. Opvallend genoeg zet het stadsbestuur al een tijdje zwaar in op de oplossingen die VOKA Oost-Vlaanderen vandaag voorstelt.

In de enquête valt te lezen dat ‘slechts ‘31 % van de bevraagden tevreden is met de huidige mobiliteitssituatie in Gent. “Het is dus duidelijk dat heel wat bevraagden beseffen dat ingrijpen nodig is,” zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. Met het Mobiliteits-, Parkeer en het Circulatieplan worden net die ingrijpende keuzes gemaakt die de mobiliteits- en parkeerproblematiek van Gent op vandaag moeten counteren.

 

Investeren in infrastructuur loont

De respondenten zien heel wat problemen bij de grote knooppunten. Maar het is opvallend dat de tevredenheid hoog is bij die knooppunten waar recent in werd geïnvesteerd. De Sterre was tot voor kort één van de moeilijkste punten in Gent maar krijgt nu - na de werken - een grote waardering. Hetzelfde geldt voor de Ottergemsesteenweg Zuid en de Pégoudlaan (The Loop). We gaan er vanuit dat de investeringen die ondertussen gedaan werden voor de Heuvelpoort ook al zullen zorgen voor een betere waardering. Op basis van deze bevraging vraagt de Stad Gent aan het Vlaams Gewest om te blijven investeren in infrastructuur. Alle vermelde knelpunten - met uitzondering van één - vallen immers onder het beheer van het Vlaamse Gewest.

 

Een goed rapport voor het Mobiliteits- en circulatieplan: 9 op 10 van de gevraagde maatregelen

Als dan aan de respondenten de vraag wordt gesteld wat er moet gebeuren om de mobiliteitssituatie te verbeteren, krijgen we een “top 13” van voorstellen.

 


 

“Opvallend dat we met het Mobiliteitsplan al een tijdje zwaar inzetten op 9 van de 10 gevraagde maatregelen waar we als Stad Gent invloed op hebben,” stelt Filip Watteeuw vast. “Momenteel werken we aan alle kruispunten van de R40 om de doorstroming te verbeteren; er worden nog voor 3 april 2017 meer dan 1.800 extra P+R’s gecreëerd en door de invoer van het Circulatieplan zal de snelheid van het openbaar vervoer er gevoelig op vooruit gaan.”

Voor grote infrastructurele aanpassingen aan de R40 - zoals de Dampoort en de Heuvelpoort - en  R4 - zoals de Industrieweg - is de Stad Gent afhankelijk van investeringsbudgetten en de planning van het Vlaams Gewest. De Stad Gent is - net als de respondenten - trouwens vragende partij voor meer zeggenschap over het openbaar vervoer op haar grondgebied. “Enkel de voorgestelde oplossing in het voorzien van extra parkeerplaatsen in de binnenstad, is niet mogelijk.” zegt Watteeuw. “Daarvoor hebben we gewoonweg onvoldoende ruimte.”

 

Meer beschikbare parkeerplaatsen

“Dat wil echter niet zeggen” benadrukt Watteeuw nog, “dat we er niet voor proberen zorgen dat parkeerplaatsen beter beschikbaar komen voor wie echt in de stad moet zijn. Door het verhogen van de tarieven voor langparkeerders, het voorzien van meer kortparkeerplaatsen en het omvormen van ondergrondse parkings naar rotatieparkings, zorgen we ervoor dat iedereen die voor kortere tijd in Gent moet zijn - zoals 'runworkers' bijvoorbeeld - gemakkelijker parkeerplaats ter beschikking krijgt.”

 

Meer innovatie

Op de persconferentie bij de voorstelling van de enquête hamerde Voka ook op het belang van innovatie. “Gent is de bakermat voor vele technologieën rond mobiliteit, maar we maken er in Gent geen gebruik van,” klonk het bij Voka-topman Geert Moerman.

“Dat spreek ik duidelijk tegen” klinkt het bij Filip Watteeuw. “Begin 2017 lanceren we in Gent onze parkeerapp waarmee werknemers - en in het bijzonder de ‘runworkers' - kunnen parkeren op de parkeerplaatsen binnen de betalende zone. Door een simpel ‘start-stop-systeem’ betalen ze enkel de werkelijk geparkeerde tijd. Een digitaal alternatief voor de werknemerskaart, dus.”

Bij de Stad Gent benadrukken ze ook nog dat er ook voor het monitoren en sturen van de verkeersstromen gebruik wordt gemaakt van Gentse technologie zoals die van Waylay, TomTom en andere. Die verkeersdata wordt verzameld bij het Verkeerscentrum Gent die ze vervolgens verspreid naar weggebruikers en gebruikt als input voor het Gentse verkeersgeleidingssysteem. Die data worden ten andere als Open Data ter beschikking gesteld van technologiebedrijven.

 

Nog werk op vlak van communicatie

Filip Watteeuw: “Het Mobiliteitsplan zet al een tijd in op de gevraagde maatregelen, maar toch blijft een groot deel van de respondenten bekommerd over de situatie na invoering van het circulatieplan. Dat betekent dat we nog meer moeten inzetten op communicatie om alle maatregelen bekend te maken. Bij de bewoners, maar ook bij bedrijven en bij wie komt werken in Gent.”

De Stad Gent is recent gestart met haar communicatieoffensief over het Circulatieplan en Mobiliteitsplan. In de maand december valt de eerste ‘Wijze Gazet’ in de bus bij Gentenaars en bij de randgemeenten. Ook onder meer een reizende infostand en informatiefiches op maat van verschillende doelgroepen, moeten in de volgende maanden het plan nog beter bekend maken.

 

Steun aan de oproep naar bedrijven

Tot slot steunt de Stad Gent zeker de oproep van Voka naar bedrijven en werknemers. “Ik stel vast dat 70% vraagt naar extra Park & Rides, maar dat tegelijkertijd 57% van de respondenten niet bereid is om verder van de werkplaats te parkeren. Dat valt natuurlijk niet te rijmen met elkaar. We hebben dus ook binnen de ondernemingen nog heel wat werk om een mentaliteitswijziging te bereiken. Ook binnen de ondernemingen ligt daar een belangrijke taak door het voorzien van alternatieven voor hun werknemers en het afbouwen van het stelsel van bedrijfswagens.”

Tags: